Wat is seksueel misbruik?

Seksueel misbruik is seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij gebruik wordt gemaakt van leeftijds- of machtsverschil.
Seksueel misbruik zorgt voor complexe schade aan de innerlijke structuur.
De gevolgen van het seksueel misbruik komen vaak op latere leeftijd naar boven.

Wat is de schade van seksueel misbruik?

Kapotte zelfbescherming, geen grenzen aan kunnen geven, (doods)angst, extreme alertheid, wegraken/dissociëren, eenzaam en machteloos zijn een aantal voorbeelden van de schade die seksueel misbruik heeft aangericht.

Wat is traumaseksualiteit?

Trauma-seksualiteit is een tijdelijke seksuele identiteit, die ontstaat na een schokkende ervaring in de jeugd,
waarbij seksualiteit de hoofdrol speelde en waarvan leeftijds- en / of machtsverschil tussen de betrokkenen een bepalende factor waren.
Het is in het moment van deze ervaring waarbij seksualiteit en trauma verbonden raken.
Deze identiteit kan een leven lang duren.

Wat is een psychische dwarslaesie?

Psychische dwarslaesie is een blokkade tussen hoofd en lichaam.
Er is vooral verwarring, het zorgt voor eenzaamheid en depressie en kan in sociale relaties om je heen een belemmering zijn.

Wat is trauma?

Trauma is een psychologische of emotionele reactie op een schokkende gebeurtenis of ervaring die iemands vermogen om met de situatie om te gaan overstijgt. Het kan gezien worden als een diepe wond.

Home Veelgestelde vragen